• info@battalbey.com.tr
  • 0 555 324 84 23

Projeye Genel Bakış

Battalbey’ın hedefi, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayacak ürünleri ve hizmeti sunarak, ilk tercih edilen marka olmaktır. 

Yönetim ve tüm çalışanlar, belirledikleri bu hedefe eğitimlerin devamlılığında, üreticileri ve tedarikçileriyle birlikte büyüyerek, kârlılığı ve verimliliği arttırarak, toplam kalite yönetim anlayışını benimseyerek, ulaşabileceklerine inanmaktadırlar.

Battalbey, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevreye değer veren bir yaklaşımla üretim yapan, tüketicinin korunmasını ve bilinçlenmesini destekleyen ve toplum için yeni değerler oluşturan, katılımcı yönetim şeklini benimsemiş bir firma olarak varlığını sürdürmek istemektedir. 

Bu hedef doğrultusunda, çalışma sistemlerindeki etkinliklerin sürekli iyileştirileceğini ve her zaman “müşteri memnuniyeti” için çalışacaklarını taahhüt etmektedir. 

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar şunlardır:

• Çevre ile ilgili şirketimizi ilgilendiren yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,
• Doğal kaynak ve enerji kullanımını azaltmayı, organik atıkları en aza indirmeyi, bu atıkların faydalı kullanımını arttırmayı ve böylece kirliliği önlemeyi,
• Tüm atıklarımızı kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini azaltmayı, 
• Tedarikçilerimizden başlayıp, müşterilerimize kadar uzanan zincir içinde birlikte çalıştığımız herkesle işbirliği yaparak çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini arttırmaya katkıda bulunmayı, 
• Çevresel performansımızı ve Çevre Yönetim Sistemimizi. sürekli geliştirmeyi ve buna bağlı olarak politikamız ışığında amaç ve hedefleri gözden geçirerek geliştirmeyi. 
• Çevre politikamıza kamuoyunun kolaylıkla ulaşabilmesini sağlamayı, 
• Tüm çevresel faaliyetlerimizin ‘ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” dahilinde olacağını taahhüt etmekteyiz

İLETİŞİM

Özellikle ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz olursa, sizden haber almak isteriz.