• info@battalbey.com.tr
  • 0 555 324 84 23

Projeye Genel Bakış

Giriş kontrolü sonrası hammadde spesifikasyonlarına uygunluğu onaylanan hammaddelerin kabulü yapılır. “İzlenebilirlik Sistemi” kapsamında tüm hammaddeler kodlanır. Bu kodlar işleme sırasında ve üretimin her aşamasında takibe olanak sağlar. Giriş, proses ve son mamul, ürün bazında hazırlanmış “Kalite Planlan” doğrultusunda yapılır. 

En önemli gıda güvenliği sistem ve gerekliliklerinden olan “HACCP-Tehlike Analizleri Kritik Kontrol Noktalan” ve “iyi Üretim Uygulamaları-GMP”, üretimlere entegre edilmiş uygulamalardır. 

Battalbey kalite kontrol ekibi tarafından ürünlerin duyusal kontrolleri yapılır. Firma bünyesindeki laboratuarlarda, ürünlerde E. coli, koliform toplam bac, S, aureus’un arandığı mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır. 

Su, ortam havası, yüzey ve ekipmanlardan örnekler alınarak mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır Suda kimyasal testler ve temizlik uygulamalarının ardından kimyasal kalıntı kontrolleri laboratuar uygulamalarının dahilinde yer almaktadır. 

Sanitasyon bantlarıyla işletme giriş ve çıkışlarında, tuvalet kullanımı öncesi ve sonrasında, yemekhane kullanımı öncesi ve sonrasında tüm çalışanların ve ziyaretçilerin ellerini dezenfektanlı sıvı sabunla yıkamaları sağlanır. Ellerin etkin olarak temizlendiğini doğrulamak için elden örnekler alınarak laboratuarlarda mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır. Personelden alınan gaita, burun ve boğaz kültürü ile akciğer tarama örnekleri anlaşmalı laboratuarlarca yürütülmektedir. Tüm bölümlere giriş ve çıkışlarda bulunan alkol bazlı dezenfektanların kullanımıyla da ikinci bir dezenfeksiyon sağlanır.

Çalışanların “periyodik sağlık kontrolleri” gerek dışarıda yaptırılan gaita (dışkıda patojen aranması) testleri ve akciğer filmleri gerekse işletme doktoru tarafından periyodik sağlık kontrollerinin yapılması şeklinde yürütülür. Ürüne karışma riskini engellemek ve karışması durumunda detektörde tespit edilmesini sağlayabilmek amacıyla, yaralar için metal içeren “mavi renkli yara bandı” kullanımı sağlanmıştır.

Üretim hatlarının ve tüm makinelerin periyodik bakım-onarımları “Yıllık Bakım Planına” uygun olarak yapılmaktadır. Tüm çalışanlar “Eğitim Planı” doğrultusunda gerek iç gerekse dış eğitimlere tabi tutulurlar. Bu eğitimler, Hijyen ve Sanitasyon, HACCP, - Kalite GMP. ISO 9001, ISO 22000, ISO14001, ve OHSAS 18001 , ISO 10002 Pest Kontrol, Etkin Takım Çalışması, iletişim ve Motivasyon, istatiksel Teknikler, Etkin Zaman Yönetimi, Genel Mikrobiyoloji ve Güvenli Gıda, Mikrobiyolojik Analiz Teknikleri. Nem ve Su Aktivitesi, Kromotografik Analiz Metodları, Mikotoksinler (aflatoksin, okratoksin), Alerjenler. Problem Çözme Teknikleri, Kalite Çemberleri, Kalite Politikası, Yabancı Madde ve Cam Politikası, Alerjen Politikası Çevre Politikası gibi teknik eğitimlerin yanı sıra, iş Kazaları, Aile Planlaması, Deprem ve Beslenme gibi sosyal içerikli eğitimleri de içermektedir. Ayrıca işe yeni başlayan tüm personel “Oryantasyon Eğitimine” tabi tutulmaktadır.

Müşterilerden alınan şikâyetLer “Müşteri Memnuniyeti Ve Şikâyetleri Değerlendirme Süreci” kapsamında istatistiksel olarak değerlendirilmekte ve şikâyetlerle ilgili önlemlerin alınması sağlanarak müşteri memnuniyeti artırılmaya çalışılmaktadır.

Üretimde kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin ilgili yasal mevzuatlara ve Battalbey politikalarına uygunluğu, tedarikçi firmalardan talep edilen sevkiyatlar ve ilgili kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analiz raporlarıyla takip edilmektedir. Kimyasal ve ağır metal analizleri tedarikçi firmalardan takip edilir; gerekli olduğu durumlarda Battalbey tarafından yaptırılır. 
 

İLETİŞİM

Özellikle ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz olursa, sizden haber almak isteriz.